Cibicom

Trygge rammer for jeres kritiske IT-systemer

Alle Cibicoms datacentre har dobbelt fiberadgang og er samtidig forbundne gennem Cibicoms landsdækkende fibernetværk for at give ekstra tryghed. Vores datacentre tilbyder både high-density racks, private suites og egne aflåste bure samt skræddersyede racks.

I Cibicoms Tier 3 designede datacentre får I:
  • Redundant strøm med UPS, dieselgenerator og kølesystem
  • Brandovervågning med ionsensor, optiskdetektering og aspirationsanlæg
  • Brandslukning med iltreducerende gasser
  • Overvågning af gasser, vandindtrængning, lækage, luftfugtighed mm.
  • Videoovervågning af alle områder

    *Uptime Institute
Døgnovervågning
Alt overvåges i vores 24/7/365 Network Operations Center (NOC), der håndterer alarmer og remote fejlretning. Kan Cibicoms NOC ikke håndtere sagen remote, dispatches Cibicoms eget landsdækkende 24/7-serviceberedskab, der kan håndtere sagen på adressen.

Neutrale og sikrede bygninger
Vores datacentre er opført med neutralt udseende og med et minimum af udvendige døre og vinduer og lever samtidig op til EN1627 RC6 sikkerhedsniveau.
De er udstyret med perimetersikring, som industrihegn, men er samtidig indpasset i naturen med levende hegn.

100% grøn strøm
Cibicom har i flere år udelukkende anvendt strøm, der stammer fra nordisk vind- og vandkraft.
Læs mere om Cibicom her